TarievenDe kosten voor peuterwerk zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

In de gemeente Geertuidenberg wordt een onderscheid gemaakt tussen (werkende) ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, en ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag:

WEL RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG

Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag, krijgt u het peuterwerk bij de Paddestoel aangeboden als verkorte dagopvang. U kunt daarvoor kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst(1).
Met ingang van 1 januari 2018 hanteert De Paddestoel onderstaande tarieven

In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst 1
Hierdoor is het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel van de vermelde termijnprijs.

Peuterwerk  Bruto kosten per termijn Uurtarief
2 dagdelen (twee keer 2,5 uur) € 141,67 € 8,50
4 dagdelen (totaal 10 uur) met VVE-indicatie (2) € 141,67 € 8,50


De Paddestoel factureert in 12 maandelijkse termijnen middels automatische incasso.

(1) De Rijksnorm voor 2018 is € 7,45 per uur.
(2) Bij een VVE-indicatie zijn de tweede 5 uur peuterwerk gratis bij een afname van 5 uur peuterwerk

Al bovenstaande tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2018. Eventuele wijzigingen voorbehouden.

GEEN RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG


Als u geen gebruik kunt maken van de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, dan draagt de gemeente Geertruidenberg bij aan de kosten voor peuterwerk. U betaalt zelf een ouderbijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen. De tarieven en hoogte van uw ouderbijdrage kunt u vinden in onderstaande tabel :

Peuterwerk Eigenbijdrage per termijn
2 dagdelen (twee keer 2,5 uur) Zie ouderbijdragetabel
4 dagdelen (totaal 10 uur) met VVE-indicatie (1) Zie ouderbijdragetabel


De Paddestoel factureert in 12 maandelijkse termijnen middels automatische incasso.

(1) Bij een VVE-indicatie zijn de tweede 5 uur peuterwerk gratis bij een afname van 5 uur peuterwerk

 

Gezamenlijk belastbaar inkomen Eigen bijdrage per maand bij een afname van 5 uur per week
lager dan 23.870 € 25,00
Van € 23.871  tot € 25.124 € 25,17
Van € 25.125 tot € 26.379 € 26,50
Van € 26.380 tot € 27.630 € 27,50
Van € 27.631 tot € 28.981 € 28,50
Van € 28.982 tot € 30.329 € 29,50
Van € 30.330 tot € 31.680 € 30,83
Van € 31.681 tot € 33.029 € 31,50
Van € 33.030 tot € 34.381 € 32,83
Van € 34.382 tot € 35.730 € 33,83
Van € 35.731 tot € 37.112 € 34,83
 Van € 37.113 tot € 38.496  € 36,00
Van € 38.497 tot € 39.880  € 37,00
Van € 39.881 tot € 41.263 € 38,17
Van € 41.264 tot € 42.649  € 39,50
Van € 42.650 tot € 44.033 € 40,17
Van € 44.034 tot € 45.416 € 41,33
Van € 45.417 tot € 46.800 € 42,17
Van € 46.801 tot € 48.312 € 43,50
Van € 48.313 tot € 51.278 € 45,83
Van € 51.279 tot € 54.242 € 47,00
Van € 54.243 tot € 57.209 € 48,67
Van € 57.210 tot € 60.176 € 51,83
Van € 60.177 tot € 63.140 € 55,17
Van € 63.141 tot € 66.107 € 58,67
Van € 66.108 tot € 69.072 € 62,00
Van € 69.073 tot € 72.038 € 65,50
Van € 72.039 tot € 75.006 € 68,83
Van € 75.007 tot € 77.970 € 72,17
Van € 77.971 tot € 80.938 € 75,50
Van € 80.939 tot € 83.903 € 79,17
Van € 83.904 tot € 86.867 € 82,50
Van € 86.868 tot € 89.833 € 85,67
Van € 89.834 tot € 92.858 € 89,17
Van € 92.859 tot € 95.896 € 92,17
Van € 95.897 tot € 98.933 € 95,17
Van € 98.934 tot € 101.970 € 98,50
€ 101.971 en hoger € 100,33


Al bovenstaande tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2018. Eventuele wijzigingen voorbehouden.