AannamebeleidInschrijven

Kinderen worden vanaf een jaar en zes maanden ingeschreven en vanaf twee jaar en vier maanden geplaatst, (afhankelijk van de wachtlijst) en dienen woonachtig te zijn in de gemeente Geertruidenberg. Een verzoek tot inschrijving van buiten de gemeente Geertruidenberg dient schriftelijk met redenen, aan het bestuur te worden gericht. Elk verzoek wordt individueel bekeken.

De inschrijfdatum en de leeftijd is bepalend bij plaatsing. Het kind dat het eerst is ingeschreven wordt in principe als eerste geplaatst. Hierbij staat het belang van het individuele kind altijd voorop. Ouders zullen worden aangemoedigd hun kind vroeg in te schrijven.

VVE / beperking

Kinderen met een VVE indicatie krijgen voorrang bij de plaatsing op De Paddestoel of bij plaatsing in de tweede groep als er een VVE indicatie is afgegeven.
Kinderen met een beperking kunnen in overleg met het bestuur en betreffende pedagogisch medewerkers, worden geplaatst, afhankelijk van de samenstelling van de groep en de aard van de beperking.

 

Bij De Paddestoel kunnen schipperskinderen terecht voor twee dagdelen per week na aanmelding. Wij zijn ingeschreven in het landelijk register.


Kinderen die naar Geertruidenberg verhuizen en reeds peuteropvang bezoeken krijgen voorrang.

Bij plaatsing vindt er informatieoverdracht plaats tijdens het huisbezoek over de visie van De Paddestoel van waaruit gewerkt wordt, het ontwikkelingsgerichte programma Startblokken, het wenbeleid, de dagindeling en er wordt gevraagd naar de verwachtingen van de ouders en de bijzonderheden in de omgang met hun kind.