Algemeen beleidOntwikkeling van uw kind

Kinderen hebben de behoefte om zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te oefenen en trots te zijn op wat ze kunnen. Ze leren hun eigen mogelijkheden kennen door te onderzoeken en te spelen, elk in hun eigen tempo en elk op hun eigen manier. Ze gaan op ontdekkingstocht, proberen oplossingen te zoeken en doen zo allerlei ervaringen op die hen helpen hun veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit op een positieve manier te ontwikkelen.

Kinderen ontwikkelen en leren echter niet vanzelf. Ze ontwikkelen en leren door contact met andere mensen. Ze leren van en met elkaar. Ze hebben elkaar nodig. Op peuterschool De Paddestoel wordt gewerkt met het ontwikkelingsgericht programma Startblokken, dat ervan uitgaat dat kinderen op basis van interesse zelf handelen in een activiteit waarin veel te doen en te ontdekken is. De kunst van het begeleiden van kinderen zit hem in het deelnemen van de pedagogisch medewerker aan de activiteit en het kind zo te “verleiden” tot het nemen van een volgende stap in zijn ontwikkeling.

Peuterschool De Paddestoel is een VVE peuterschool, VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. alle kinderen die naar onze peuterschool gaan profiteren automatisch van het bijbehorende educatieve programma. Kinderen met een VVE indicatie komen daarnaast meer dagdelen. De Paddestoel heeft dit beleid beschreven in het Beleidsplan Voorschoolse Educatie. 

Wij bieden de kinderen een gevoel van veiligheid, stimuleren hun persoonlijke ontwikkeling en bieden ze de kans om zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken. Om goede sociale competenties te onwikkelen stellen wij, als peuterschool De Paddestoel 

                            DE GROEP CENTRAAL

Om met de woorden van de ontwikkelingspsycholoog Steven Pont te spreken: "Wil je dat een kind gelukkig wordt? Zorg dan dat het sociaalvaardig is".

Wij willen niet alleen sturen op cognitieve vaardigheden. Wij willen extra aandacht geven aan het bewegen in de groep, het kind ten opzichte van de ander en kinderen zich onderdeel laten voelen van de groep als groter geheel. 

Ambitieniveau

Peuterschool De Paddestoel geeft grote aandacht aan kwaliteit door te werken op het hoogste ambitieniveau 2: Spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen. Het pedagogisch beleidsplan zelf is ook een uiting van ons kwaliteitsbeleid.
We gaan uit van de vier pedagogische basisdoelen van opvoeding van Professor J.M.A. Riksen – Walraven:

  • Wij bieden kinderen een gevoel van – emotionele – veiligheid
  • We geven ze de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  • We geven ze gelegenheid tot het ontwikkelen sociale competentie
  • En we bieden ze de kans om zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken.

Waar staan wij voor

Wij_staan_voor

Mentorschap en Ouderbeleid

Mentorschap_en_Ouderbeleid

Wij werken met de meldcode

Meldcode_2

Beleid veiligheid en gezondheid

Beleid_Veiligheid_Hygiene_okt_2020

Beleid VVE

V_V_E___Beleidsplan_jan_2022

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch_beleidsplan_nov_2021

Voorleesbeleid   V_O_O_R_L_E_E_S_B_E_L_E_I_D____DE__PADDESTOEL_(1)