OpzeggenVerlaat uw kind de peutersschool als het naar de basisschool gaat, dan hoeft u niets te doen, de incasso-opdracht wordt automatisch beëindigd.

Opzegging is alleen nodig indien uw kind voortijdig de peuterschool verlaat door bijvoorbeeld verhuizing.
U dient een termijn van 1 maand hiervoor in acht te nemen.

U kunt zelf met de pedagogisch medewerkers afspreken wat de laatste dag is dat uw kind op de peuterspeelzaal komt