Pedagogisch medewerkers en beleidsmedewerker/coach

Van links naar rechts:

Anita Roovers, Miranda Joore, Nicol de Wit, Karin Koene, Petra Walravens, Gerda Sweep.