TarievenDe kosten voor peuterwerk zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

In de gemeente Geertuidenberg wordt een onderscheid gemaakt tussen (werkende) ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, en ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag:

WEL RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG

Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag, krijgt u het peuterwerk bij de Paddestoel aangeboden als verkorte dagopvang. U kunt daarvoor kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst(1).
Met ingang van 1 januari 2022 hanteert De Paddestoel onderstaande tarieven

In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst 1
Hierdoor is het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel van de vermelde termijnprijs.

Peuterwerk  Bruto kosten per termijn Uurtarief
2 dagdelen (twee keer 3,15 uur) € 190,67 € 8,80
5 dagdelen (totaal 15,75 uur) met VVE-indicatie (2) € 190,67 € 8,80


De Paddestoel factureert in 12 maandelijkse termijnen middels automatische incasso.

(1) De Rijksnorm voor 2022 is € 8,50 per uur.
(2) Bij een VVE-indicatie zijn 9,75 uur peuterwerk gratis bij een afname van 15,75 uur peuterwerk

Al bovenstaande tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2022. Eventuele wijzigingen voorbehouden.

GEEN RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG


Als u geen gebruik kunt maken van de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, dan draagt de gemeente Geertruidenberg bij aan de kosten voor peuterwerk. U betaalt zelf een ouderbijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen. De tarieven en hoogte van uw ouderbijdrage kunt u vinden in onderstaande tabel :

Peuterwerk Eigenbijdrage per termijn
2 dagdelen (twee keer 3,15 uur) Zie ouderbijdragetabel
5 dagdelen (totaal 15,75 uur) met VVE-indicatie (1) Zie ouderbijdragetabel


De Paddestoel factureert in 12 maandelijkse termijnen middels automatische incasso.

(1) Bij een VVE-indicatie zijn 9,75 uur peuterwerk gratis bij een afname van 15,75 uur peuterwerk

 

Gezamenlijk belastbaar inkomen Eigen bijdrage per maand bij een afname van 6,3 uur per week
lager dan € 20.303 € 13,87
Van € 20.303  tot € 31.214 € 15,82
Van € 31.215 tot € 42.953 € 26,43
Van € 42.954 tot € 58.423 € 37,70
Van € 58.424 tot € 83.979 € 60,67
Van € 83.980 tot € 116.371 € 98,37
hoger dan € 116.372 € 128,70


Al bovenstaande tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2022. Eventuele wijzigingen voorbehouden.